top of page

CAPACITOR PARTNERS: HANDS-ON ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ DIGITAL TRANSFORMATION & PRODUCT MANAGEMENT(InBusiness Μαΐου)Η Capacitor Partners διαθέτει την εμπειρία να βοηθήσει τους σύγχρονους οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα προτείνοντας λύσεις που αφορούν την ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση.


Έχοντας εργαστεί με οργανισμούς διαφόρων μεγεθών και βιομηχανιών, έχει αναπτύξει την κατάλληλη τεχνογνωσία σε θέματα που αφορούν το ψηφιακό μετασχηματισμό, τεχνολογίες αιχμής, ψηφιακά προϊόντα και καινοτόμες στρατηγικές που συμβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικότητας των οργανισμών και της ενδυνάμωσης του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.


Τα κύρια στοιχεία που κάνουν την Capacitor Partners να ξεχωρίζει από άλλες συμβουλευτικές εταιρείες, είναι το “hands on approach” της, η υπηρεσία Product Management (διαχείριση ψηφιακού προϊόντος) και η ομάδα εμπειρογνωμόνων από Ευρώπη και Αμερική με υψηλό επίπεδο κατάρτισης σε θέματα τεχνολογίας.


Οι εμπειρογνώμονες που ανήκουν στο δίκτυο συνεργατών της Capacitor Partners εξειδικεύονται σε τομείς που αφορούν το Product Management, Data Science, UI/UX Analysis, Operations Management, Market Research, Software Development και Performance Marketing.


Στόχος της εταιρείας είναι να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη ενός οργανισμού προωθώντας στρατηγικές, υπηρεσίες και προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του αλλά και της αγοράς γενικότερα με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και γνώση.


Κορυφαίοι οργανισμοί από την Κύπρο όπως οι Υπεραγορές Παπαντωνίου, η Πετρολίνα, το CYRIC, το Hope for Children, η WaysExpress και η Αστυνομία Κύπρου από τον δημόσιο τομέα, αλλά και εταιρείες από το εξωτερικό έχουν ήδη δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Capacitor Partners για την επιχειρηματική τους στρατηγική καθώς και την ανάπτυξη των ψηφιακών τους προϊόντων.


Παράλληλα η εταιρεία είναι μέτοχος σε καινοτόμες επιχειρήσεις όπως η Ergodotisi.com και Kodika.io που εξυπηρετούν τους πελάτες της μέσω της τεχνολογίας τους.


Ως αναγνώριση της σημαντικής εξέλιξης της Capacitor Partners σε ένα μόλις χρόνο από την δημιουργία της, το ΚΕΒΕ / JCI απένειμε το βραβείο Γε’νέο επιχειρείν / Disruptor Under 40 στον Ιδρυτή και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Μιχάλη Τυρίμο, για τον τομέα της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.


Σε ένα σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η πρόσβαση στα σωστά δεδομένα, η γρήγορη λήψη αποφάσεων και η εύρωστη τεχνολογική στρατηγική είναι αναπόσπαστα κομμάτια μιας επιτυχημένης επιχείρησης.

H Capacitor Partners προσφέρει τρεις κύριες υπηρεσίες που διαδοχικά επιτρέπουν σε κάθε οργανισμό να ανασχηματίσει διάφορα μέρη του επιχειρησιακού του μοντέλου, να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες και αυτοματισμούς, και να εξελίξει με επιτυχία νέα και υφιστάμενα ψηφιακά προϊόντα στην αγορά. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι:


  • Operations / Business Optimization: Ένας ψηφιακός μετασχηματισμός δεν ξεκινά με την τεχνολογία, αλλά με τις διαδικασίες και τους ανθρώπους που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν. Χωρίς την σωστή επιχειρησιακή υποδομή, την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού και αναπροσαρμογή της εταιρικής κουλτούρας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα είναι ελλιπής. Με βάση την εμπειρία και τεχνογνωσία της, η Capacitor Partners δημιουργεί ένα επιχειρησιακό προσχέδιο για κάθε συνεργαζόμενο οργανισμό εξετάζει τα υφιστάμενα συστήματα και τις διαδικασίες και παίρνει συνεντεύξεις από όλα τα τμήματα. Ακολούθως, εντοπίζει τα υφιστάμενα και μελλοντικά προβλήματα που μπορεί να παρεμποδίσουν τον αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας του οργανισμού και προτείνει λύσεις για επιχειρησιακή αναδιοργάνωση, σωστή συλλογή και οργάνωση δεδομένων.


  • Digital Transformation: Με την χαρτογράφηση των διαδικασιών και σωστή οργάνωση των δεδομένων, η Capacitor Partners εντοπίζει ακριβώς τι πρέπει να αυτοματοποιηθεί και πώς. Βρίσκει τις καταλληλότερες και πιο προσιτές τεχνολογίες για τον σκοπό αυτό, και τις προσαρμόζει στις ανάγκες του κάθε οργανισμού. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση εξόδων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η καλύτερη ορατότητα της προόδου μέσω πρόσβασης και ανάλυσης νέων δεδομένων.


  • Product Management: Η δημιουργία ή αναπροσαρμογή ψηφιακών προϊόντων επιτυγχάνεται με την συνεργασία διαφόρων τμημάτων όπως software development, UI/UX design, marketing, τμήματα υποστήριξης αλλά και με έρευνες αγοράς. Η Capacitor Partners, αναλαμβάνει τον ρόλο ενός εξωτερικού Product Manager σε ένα οργανισμό. Συντονίζει όλους τους εμπειρογνώμονες εντός και εκτός της ομάδας, αναλύει όλα τα εισερχόμενα δεδομένα, χαράζει στρατηγική, και επιβλέπει την δημιουργία και την μετέπειτα εξέλιξη των ψηφιακών προϊόντων, εκ μέρους της εταιρείας.


Η μεγαλύτερη τεχνολογική πρόκληση για τις Κυπριακές εταιρείες σήμερα δεν είναι ούτε η έλλειψη τεχνολογικής υποδομής, ούτε η μη διαθεσιμότητα τεχνολογιών αιχμής στην αγορά. Η χώρα μας είναι σε καλή τεχνολογική ετοιμότητα, και έχει τις υποδομές αλλά και τις υπηρεσίες που χρειάζεται μια εταιρεία για να πετύχει ένα σωστό ψηφιακό μετασχηματισμό.


Το πρόβλημα που εντοπίζουμε, είναι στον τρόπο λήψης αποφάσεων για θέματα τεχνολογίας και ψηφιοποίησης. Πολλές εταιρείες ξοδεύουν αρκετά λεφτά για αγοράσουν τεχνολογίες που δεν χρειάζονται και εκδίδουν ψηφιακά προϊόντα τα οποία δεν αφουγκράζονται τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.


Για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι εταιρείες θα ήταν καλό:

1) να εντοπίσουν τις ανάγκες και τα προβλήματα που έχουν στον τρόπο λειτουργίας τους πριν διαλέξουν τις τεχνολογίες που θέλουν να υιοθετήσουν


2) να οργανώσουν τα δεδομένα που έχουν στην διάθεση τους για να γίνεται σωστή ανάλυση πριν τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το μέλλον


3) να χτίσουν ή να βελτιώσουν τα ψηφιακά τους προϊόντα ακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς με βάση τα δεδομένα και την ανατροφοδότηση που τους δίνουν οι χρήστες τους, και όχι με βάση τις προσωπικές τους προτιμήσεις ή υποθέσεις για το τι μπορεί να θέλει η αγορά.


Όπως είχε πει ο Steve Jobs: «You've got to start with the customer experience and work backward to the technology».


Η Capacitor Partners βρίσκεται δίπλα στο πελάτη της διεξάγοντας ενδοεταιρική ανάλυση πριν την έναρξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς επίσης και έρευνα αγοράς πριν την ανάπτυξη των ψηφιακών προϊόντων για αποφυγή των πιο πάνω προβλημάτων.

Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας έχουν όλα τα σωστά δεδομένα για την λήψη αποφάσεων που αφορούν θέματα ψηφιοποίησης, και ότι η υλοποίηση και μετέπειτα ανάπτυξη των έργων τους θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα.


Contact us at: hi [at] capacitorpartners.com or 7000 3736


Comments


bottom of page